Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testnieuws

Algemeen
De normen van de capaciteitentest voor hoger niveau (MCT-H) zijn geactualiseerd. De nieuwe normen zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens uit 2015 en 2016. Er zijn nieuwe normen voor volwassenen met diploma en studenten zonder diploma. De nieuwe normen zijn tevens onderverdeeld naar niveau (hbo en wo). Daarnaast is er een normgroep voor volwassenen met een mbo-diploma. Er is geen aparte normgroep gemaakt voor kandidaten met een allochtoon-etnische achtergrond, omdat uit het onderzoek bleek dat de verschillen met autochtone kandidaten gering zijn. Ook de invloed van leeftijd bleek van dien aard dat er geen aparte normgroepen op basis van leeftijd zijn berekend.

Onderwijs
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de rapportage van het Intakeassessment voor het hoger onderwijs. Dit assessment wordt veel ingezet als onderdeel van de Studiekeuzecheck in het hoger onderwijs. In de rapportage staan nu de vragen ‘Wat wil ik?’, ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ centraal. In de rapportage wordt nu expliciet aandacht besteed aan het potentieel door een zogenaamde talentscore te berekenen. Daarnaast zijn de rapportageteksten herzien om deze beter toegankelijker te maken voor de studenten én de opleiding.

  • Voor het mbo wordt er gewerkt aan de Startmeter-N, een assessment voor nieuwkomers gericht op instroom in het mbo.
  • De Oriëntatiemeter die NOA heeft ontwikkeld voor Studiekeuze123 is in het afgelopen half jaar door meer dan 10.000 studenten gemaakt. 
  • De eerste helft van het jaar is een piekperiode voor onze online assessments die gebruikt worden binnen het onderwijs als onderdeel van de Studiekeuzecheck of Decentrale selectie. In de eerste helft van 2017 zijn er ruim 35.000 tests/assessments afgenomen in het kader van de Studiekeuzecheck en ruim 6.000 in het kader van decentrale selectie.

HR
De afgelopen periode zijn er verschillende grootschalige online selectieassessment trajecten uitgevoerd voor o.a. de KLM en de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Re-integratie
De Persoonsprofielscan voor vluchtelingen (PPS-V) wordt inmiddels in steeds meer gemeenten in Nederland ingezet. Mede naar aanleiding van de ervaringen van onze klanten blijven wij de PPS-V verder verbeteren en doorontwikkelen. Behalve in Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya, is de PPS-V nu ook in Farsi beschikbaar. Daarnaast is de beroepenstructuur vereenvoudigd en zijn de werkvelden aangepast. Ook is de toegankelijkheid voor de kandidaten verbeterd door aan de instructie van de taaltest een instructie toe te voegen in de taal waarin het assessment wordt afgenomen (Engels, Arabisch, Tigrinya, Farsi).

Nieuws itemsColumn Remko van den Berg
Voorspellen van succes - Dan Asfar, de nieuwe promovendus NOA
Meten is weten én voorspellen - Het voorspellen van studiesucces
Voorspellen bij de Brandweer - welke kandidaten passen het best bij de organisatie
Testnieuws
NOA in beeld