Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testbeeld

 

NOA gebruikt de relatief rustige zomerperiode om onderhoud aan de instrumenten te plegen, onderzoek te doen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Hieronder volgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

 

Algemeen

  • De normen van de persoonlijkheidstest MPT-BS zijn geheel herzien. Er zijn nieuwe normen voor selectie- en begeleidingsdoeleinden. De nieuwe normen zijn tevens onderverdeeld naar niveau. Er is een algemene normgroep (Totaal), een groep voor hoger opgeleiden, een groep voor middelbaar opgeleiden en een normgroep voor lager opgeleiden.
  • NOA is druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe normen voor de capaciteitentest MCT-H. Deze geheel vernieuwde normen worden in het najaar van 2016 verwacht.

Onderwijs

  • De Studiesituatie vragenlijst voor het Middelbaar Beroepsonderwijs is geheel herzien. Deze vragenlijst wordt veel ingezet als onderdeel van de StartMeter MBO, onze intaketest voor het MBO. Met de Studiesituatie vragenlijst worden omgevingsfactoren bevraagd die veel invloed hebben op het verloop van de opleiding. Naast het verbeteren van de vragen is ook de instructie aangepast. Dit alles heeft geleid tot een kortere en toegankelijker vragenlijst met makkelijker taalgebruik. Daarmee is de vragenlijst voor een nog grotere doelgroep in te zetten.
  • Sinds enige tijd biedt NOA de Oriëntatiemeter aan op studiekeuze123.nl. Deze vragenlijst heeft NOA in opdracht van Studiekeuze123 ontwikkeld voor studiekiezers op de havo en het vwo. Het doel van de Oriëntatiemeter is om te bepalen waar de student zich bevindt in het oriëntatie- en keuzeproces voor een studie. Op basis van de resultaten worden tips en adviezen gegeven over vervolgstappen in het oriëntatieproces.

HR                                                   

  • De LoopbaanScan Hoger niveau is uitgebreid met een Werkcultuur vragenlijst (WCV). Deze vragenlijst helpt bij het vinden van de juiste werkcultuur voor uw kandidaten. De vragenlijst rapporteert vier cultuurtypes, te weten: Familiecultuur, Hiërarchische cultuur, Adhoc cultuur en Markt cultuur. Voorts is de rapportage van de LoopbaanScan Hoger niveau uitgebreid met het onderdeel “functiefamilies”. Op basis van de persoonlijkheid van de kandidaat wordt een indicatie gegeven of bepaalde functiefamilies meer of minder passend zijn. Denk hierbij aan Management, Onderzoek en bijvoorbeeld de Zorg

Re-integratie

  • NOA heeft een nieuw instrument ontwikkeld om vluchtelingen te helpen bij het vinden van geschikt werk. Het gaat om de Persoonsprofiel scan voor vluchtelingen (PPS-V). Elders in deze nieuwsbrief vindt u uitgebreidere informatie over dit nieuwe instrument.

NOA-Online

  • In het eerste half jaar van 2016 zijn er met ons testplatform maar liefst meer dan 500.000 (sub)tests afgenomen!