Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testbeeld

Ons testplatform wordt voortdurend doorontwikkeld. Zo zijn er, bijvoorbeeld, de afgelopen tijd een aantal technische updates geweest om de stabiliteit en snelheid te verhogen.


• Wij leggen op dit moment de laatste hand aan onze Competentie Test Basis. Zowel de vragen als de rapportage zijn “hertaald” voor kandidaten met de laagste taalniveaus. Een voorbeeld is het item uit de CT “Ik stel prioriteiten”, dat in de basisversie hertaald is naar: “Ik bedenk welke taken het belangrijkst zijn”. De Competentie Test Basis zal op korte termijn beschikbaar zijn. De prijs van de basisvariant is gelijk aan de bestaande CT.


• Op verzoek van vele klanten zullen de normen van de MCT-M uitgebreid worden met een nieuwe normgroep. Het betreft de Onderwijsvolgende HAVO-norm. Deze groep bestaat uit havisten die overgestapt zijn naar het MBO. De norm is gewogen naar sekse, etniciteit en regio en bevat meer dan 1.000 kandidaten. Het betreft een iets zwaardere norm dan de huidige Onderwijsvolgende MBO 4-norm. De norm kan ondermeer gebruikt worden voor MBO-4-studenten waarvan de resultaten op de MCT-M aanleiding geven om naar doorgroeimogelijkheden te kijken richting HBO.


• Om studenten op een actieve en gestandaardiseerde manier te laten nadenken over de resultaten van het (intake)assesment dat zij hebben gemaakt, hebben wij de reflectievragenlijst ontwikkeld. Naar aanleiding van de rapportage met de resultaten van de competentietest, motivatie- en leerstijlenvragenlijst en achtergrondkenmerken wordt de student gevraagd of men zich hierin herkent. Wanneer dit niet het geval is, dan worden er (online) aanvullende vragen gesteld waarmee de student kan aangeven hoe hij/zij zichzelf inschat en kan er een toelichting gegeven worden. Het eindresultaat is een rapportage waar de inschatting en toelichting van de student zijn toegevoegd aan de resultaten. Hiermee wordt snel inzichtelijk in welke resultaten de student zich herkent en welke niet.


• Om processen rondom de afname van online tests en vragenlijsten te vergemakkelijken is er bij meerdere klanten in het onderwijs een koppeling tot stand gebracht tussen het administratiesysteem van de klant en het NOA test systeem. Het afgelopen half jaar hebben er ongeveer 25.000 – 30.000 afnames plaatsgevonden via een dergelijke koppeling.


• In samenwerking met klanten zijn er de afgelopen periode verschillende maatwerk instrumenten ontwikkeld. Eén van deze instrumenten wordt ingezet bij masterstudenten om een beeld te krijgen van hun professionele vaardigheden in de overgang van studie naar arbeidsmarkt. Het online assessment maakt onderdeel uit van een groter programma waarbinnen studenten op verschillende manieren kunnen werken aan hun professionele vaardigheden als voorbereiding op de stap naar de arbeidsmarkt.


• De rapportage van onze Taaltest Nederlands is geactualiseerd en geeft nu ook een indicatie van het referentieniveau (F-niveau) van de kandidaat.


• Steeds meer klanten vragen ons maatwerkrapportages te ontwikkelen voor specifieke onderzoeken. In een maatwerkrapport kan NOA, bijvoorbeeld, standaard gegevens over de opdrachtgever en contactgegevens van de loopbaanadviseur opnemen. Ook is het mogelijk ruimte voor vraagstelling en conclusie op te nemen, zodat deze per kandidaat toegevoegd kan worden.