Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Persoonsprofel Scan (PPS)

Om te bepalen hoe zelfredzaam iemand is en welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn voor het vinden van werk heeft NOA de Persoonsprofielscan ontwikkeld. De scan is bedoeld voor Gemeenten om te gebruiken bij - de instroom van – uitkerings­gerechtigden. Met de scan kan in korte tijd en objectief worden vastgesteld welke ondersteuning of welk vervolgtraject zinvol is.

De Persoonsprofielscan meet de mate van zelfredzaamheid, belemmerende factoren, werkzoekgedrag, taalniveau en leerbaarheid van een werkzoekende en geeft een snelle indicatie van de afstand tot de arbeidsmarkt.

De Persoonsprofielscan is een online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee de reïntegratiemedewerker een eerste diagnose kan stellen op basis waarvan cliënt een passend traject kan worden aangeboden. Bijkomend voordeel is dat behalve de reïntegratiemedewerker ook de cliënt een rapportage met uitleg kan krijgen.

Persoonsprofielscan (PPS)

Naast een beschrijving van onder meer de mate van zelfredzaamheid geeft de PPS ook een indicatie van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende drie categorieën:

  1. Direct naar werk
  2. Werk op termijn
  3. Participatie
  1. Direct naar werk – Van deze groep is de verwachting dat duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt binnen 12 maanden gerealiseerd kan worden. Middels gerichte externe dienstverlening behoort uitstroom binnen 6 maanden tot de mogelijkheden.
  2. Werk op termijn – Deze groep heeft geen direct perspectief op de arbeidsmarkt. In zijn algemeenheid is de verwachting dat de betreffende cliënten zonder ondersteuning niet binnen twee jaar zullen uitstromen naar reguliere arbeid. Middels gerichte externe dienstverlening behoort uitstroom binnen twaalf maanden tot de mogelijkheden. 
  3. Participatie - Cliënten hebben binnen afzienbare tijd (twee jaar) geen perspectief op de arbeidsmarkt, maar zijn wel in staat of worden in staat gesteld maatschappelijk zinvolle activiteiten te verrichten. Doorstroom naar werk is in beginsel een streven, echter in de praktijk zal dit voor velen niet binnen twee jaar haalbaar zijn.
Instrumentarium

Om een cliënt in te kunnen delen in één van deze categorieën wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten: een persoonlijke achtergrond en zelfredzaamheids­vragenlijst, een arbeidsmotivatie en werkzoekgedragvragenlijst, een taaltest en een leerbaarheidstest.

Persoonlijke achtergrond en zelfredzaamheid

Deze vragenlijst wordt gebruikt om een beeld te krijgen van een aantal belangrijke achtergrond­kenmerken van de kandidaat. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gevolgde opleidingen, werkervaring, gezinsomstandigheden, dagbesteding en belemmerende factoren. De mate van zelfredzaamheid wordt ingeschat aan de hand van de volgende aspecten: woonsituatie, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, financiële problemen, verslavingsproblemen, contact met justitie, zelfverzorging en algeheel welbevinden.

Arbeidsmotivatie en werkzoekgedrag

Deze vragenlijst bestrijkt een aantal aspecten  waarvan de relatie met werk is aangetoond. Met name werkzoekintentie blijkt een belangrijke voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk vinden van werk.
De volgende aspecten worden gemeten: belang van werk, zelfvertrouwen, kansinschatting op werk, werkzoekintentie en werkzoekgedrag.

Taaltest
De Taaltest Nederlands geeft een betrouwbare schatting van het algemene taalniveau van de kandidaat. Hierbij wordt ook een indicatie gegeven van het referentieniveau (F niveaus) en het NT2 (Nederlands als tweede taal) niveau.

Leerbaarheid

Leerbaarheid wordt gemeten met een non-verbale capaciteitentest, deze geeft een indicatie van het algemene cognitieve niveau en de leerbaarheid van de kandidaat. Indien gewenst kan het digitale instrumentarium eenvoudig worden uitgebreid met andere instrumenten om een uitgebreidere diagnose te kunnen stellen. Er kan bijvoorbeeld ook een persoonlijkheidstest of competentietest worden toegevoegd.


Rapportage

Standaard wordt een rapport voor de reïntegratiemedewerker en de cliënt bijgeleverd. In de rapportage voor de medewerker staan in het kort de uitkomsten genoemd met de bijbehorende afstand tot de arbeidsmarktindicatie. De rapportage voor de cliënt is een uitgebreider verslag van de uitkomsten met uitleg.

Voorbeelden uit de PPS Rapportage