Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testnieuws

Onderwijs

  • Voor de interessevragenlijst voor het mbo, de DIT-M, zijn nieuwe normen ontwikkeld. Bij deze nieuwe normen wordt onderscheid gemaakt naar onderwijsvolgend of volwassenen en tussen mannen en vrouwen. Binnenkort zullen deze normen beschikbaar zijn in NOA Online. Hierover wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd.
  • Binnenkort start de eerste klant met de Startmeter-N, een assessment voor nieuwkomers gericht op instroom in het mbo. De Startmeter-N is een combinatie van de Startmeter en de PPS-V en heeft als doel om aanmelders die niet direct toelaatbaar zijn op basis van hun diploma, snel op het juiste niveau te laten instromen op het mbo.
  • Binnen NOA werken wij momenteel aan de herziening van de instructies van de MCT-M en de MCT-H. De aanleiding om de instructies te gaan herzien waren feedback en signalen van klanten en testgebruikers van de MCT. Het doel van de herziening is om de instructies korter, duidelijker en eenvoudiger te maken qua opbouw, inhoud en taal. Gedurende de zomermaanden zulle de instructies getest worden. De verwachting is dat de herziene instructies in september, bij het begin van het nieuwe studiejaar, beschikbaar zullen zijn in NOA online.

Trainingen Testgebruik in het MBO: nu ook individuele aanmeldingen

  • De trainingen Testgebruik in het MBO zijn uitgebreid en vernieuwd. Naast de bestaande mogelijkheid om trainingen Testgebruik incompany te organiseren, is het trainingsaanbod voor het MBO nu ook in het open aanbod beschikbaar. Men kan zich vanaf nu dus ook individueel aanmelden voor de trainingen. Ongeveer maandelijks organiseert NOA een open Training Testassistenten, een Training Testgebruik Basis – Capaciteitentest en de daarop volgende Training Testgebruik Verbreding. De trainingen organiseren wij voor kleine groepen (max. 5 deelnemers) in huis bij NOA en wij hanteren het aanmeldingsprincipe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Klik hier voor meer informatie over het vernieuwde aanbod trainingen Testgebruik MBO, de brochure en de geplande trainingsdatums.

HR

  • De Competentievragenlijst (CT) is uitgebreid met een viertal schalen die in kaart brengen hoe men met problemen en stress omgaat. Voor sommige functies is het van belang dit in kaart te brengen met het oog op de gezondheid op de langere termijn. Dit kan echter ook interessant zijn om in kaart te brengen aan het begin van een studieloopbaan.
  • Van verschillende opdrachtgevers kregen wij de vraag om een maat voor ontwikkelbaarheid toe te voegen aan hun online assessment. Het gaat hierbij vaak om online assessments voor belastende banen waarbij duidelijk is dat men op enig moment de overstap zal moeten maken naar een ander type baan. Om die reden wordt er bij het selectieproces niet alleen gekeken naar geschiktheid voor de functie, maar ook naar de ontwikkelbaarheid op de langere termijn. Hiervoor hebben wij een maat toegevoegd die is afgeleid van de Employabilityscan

Re-integratie

  • Nieuwe versie/aanpassingen PPS-V: NOA heeft voor de terugkoppeling van het resultaat op de cognitieve capaciteitentest, een grafiek ontwikkeld met een niveau-indicatie. Hieronder een voorbeeld van de grafiek.

  • Met behulp van deze grafiek kan de consulent bepalen welk opleidings- of beroepsniveau het beste past en geadviseerd kan worden. Bij het bepalen van het niveau is er geen harde grens, maar een overlap bij twee opeenvolgende niveaus. De klantmanager zal per kandidaat moeten bekijken welk niveau het beste geadviseerd kan worden, afhankelijk van de wensen van de kandidaat en de resultaten op de overige onderdelen van het assessment. De grafiek met niveau indicatie zal met ingang van 1 juli standaard worden opgenomen in de PPS-V rapportage.
  • NOA biedt een intervisie aan voor gebruikers van de PPS-V. De intervisie is bedoeld voor consulenten die de basistraining PPS-V hebben gevolgd en met minimaal 2 kandidaten een adviserend gesprek over de resultaten van de PPS-V hebben gevoerd. De intervisie start met een kort inhoudelijk programma, waarin de achtergrond en uitgangspunten van de ontwikkeling worden toegelicht, de ervaringen bij andere gemeenten worden behandeld en onderzoeksresultaten worden besproken. Hierna volgt de daadwerkelijke intervisie waarbij consulenten cases inbrengen die vervolgens worden besproken. Hierbij treedt de NOA trainer op als begeleider. Het doel is dat de consulenten van elkaar leren en samen naar oplossingen zoeken. De intervisie duurt een dagdeel.

NOA-Online

  • De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de invoering tweestapsverificatie (two factor authentication) voor beheerders van NOA Online. Dat betekent dat beheerders nu een inlognaam, een wachtwoord én een speciale code nodig zullen hebben om te kunnen inloggen in NOA Online. Met de invoering van tweestapsverificatie worden de vertrouwelijke gegevens binnen NOA Online beter beveiligd.