Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Testnieuws

Onderwijs

  • Voor verschillende klanten in het onderwijs hebben we als onderdeel van een selectie-assessment of Studiekeuzecheck eigen toetsen van de opleiding ingebouwd in ons testsysteem. Hiermee kan een opleiding of instelling accenten leggen, die inhoudelijk direct aansluiten bij de inhoud/het programma van de opleiding.
  • De Startmeter-N, een assessment voor nieuwkomers gericht op instroom in het mbo, is gereed. Het doel van de Startmeter-N is om aanmelders die niet direct toelaatbaar zijn op basis van hun diploma, snel op het juiste niveau te laten instromen op het mbo. Denk hierbij aan nieuwkomers, statushouders of leerlingen van de praktijkschool. Naast een aantal vaste onderdelen uit de Startmeter (interesse, competenties, persoonlijkheid en omgevingsfactoren), worden de capaciteiten en het taalniveau getest en wordt informatie verzameld over de persoonlijke achtergrond en zelfredzaamheid. De Startmeter-N is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya. Het is hiermee een combinatie van de Startmeter en de PPS-V.

HR

  • In 2017 is de op werk gerichte persoonlijkheidsvragenlijst MPT-BS-Werk ontwikkeld, omdat uit onderzoek blijkt dat gecontextualiseerde vragenlijsten een verhoogde voorspellende waarde hebben. Omdat de instrumenten in de HR Toolkit veelal gebruikt worden in het kader van werksituaties, past deze aangepaste versie beter bij de doelgroep. We hebben daarom deze test toegevoegd aan de verschillende scans in de HR Toolkit (Loopbaanscan, Talentscan etc.), zodat deze nu standaard wordt afgenomen i.p.v. de MPT-BS.

Re-integratie

  • Er is een verkorte versie van de PPS-V beschikbaar: de PPS-V Light. Deze versie is bedoeld voor laagopgeleide statushouders met een opleidingsniveau basisonderwijs of lager. In de light versie worden de competentietest en de persoonlijkheidsvragenlijst niet afgenomen. Uit ervaring blijkt namelijk dat laagopgeleide statushouders veel moeite hebben met het interpreteren en beantwoorden van deze vragen. Om die reden is ook een onderdeel van de capaciteitentest (Componenten) uit het assessment gehaald. Om de opleidings- of beroepsinteresse in kaart te brengen is een visuele interessetest toegevoegd, de AWIT-R. Deze interessetest is speciaal bedoeld voor lager opgeleide kandidaten (tot en met MBO 1). De PPS-V Light is net als de reguliere PPS-V beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi.

NOA-Online

  • De afgelopen periode is een aantal wijzigingen doorgevoerd in NOA Online, het testsysteem waarop de online tests en vragenlijsten worden afgenomen. Door een aantal nieuwe functies en overzichtsmogelijkheden is het gebruik van NOA Online door beheerders vergemakkelijkt. Alle contactpersonen NOA Online zijn over deze wijzigingen geïnformeerd. Mocht u de informatie onverhoopt niet hebben ontvangen, neem dan contact op met uw accountmanager bij NOA.
  • Daarnaast wordt er gewerkt aan een aantal ontwikkelingen, die te maken hebben met privacy:

Anonimiseren van kandidaten

Binnen NOA Online worden persoonsgegevens en testresultaten gekoppeld opgeslagen. Als een kandidaat een test heeft gemaakt blijven de persoonsgegevens en testresultaten twee jaar lang beschikbaar binnen NOA Online. Na twee jaar scheiden wij de persoonsgegevens van de testresultaten. De persoonsgegevens worden daarbij definitief verwijderd. De testresultaten zijn dan niet meer herleidbaar tot een persoon en u kunt dan dus geen testrapporten meer generen of downloaden. Wij noemen dit proces van scheiding en verwijdering: anonimiseren. NOA gebruikt de losse testresultaten na anonimisering voor normerings- en wetenschappelijk onderzoek.

De kandidaten die in 2013, 2014 en 2015 tests binnen NOA Online hebben gemaakt, zullen binnenkort geanonimiseerd worden. Wilt u de testrapporten van deze kandidaten toch behouden? Neem dan contact op met uw accountmanager bij NOA. Wij maken u erop attent dat het Nederlands Instituut voor Psychologen adviseert resultaten van psychologische tests maximaal twee jaar te gebruiken.

N.B. Mocht u onderzoek willen (laten) doen waarbij de testresultaten van kandidaten die in de periode 2013-2015 zijn getest, gekoppeld dienen te worden aan bijvoorbeeld studieresultaten dan verzoeken wij u ook contact op te nemen met uw accountmanager.

Invoering tweestapsverificatie (two factor authentication)

NOA gaat een tweestapsverificatie (2FA) invoeren voor beheerders van NOA Online. Dat betekent dat beheerders dan een inlognaam, een wachtwoord én een speciale code nodig zullen hebben om te kunnen inloggen in NOA Online. Deze speciale code is gratis en ontvangt u op uw mobiele telefoon via SMS of app. Met de invoering van tweestapsverificatie worden de vertrouwelijke gegevens binnen NOA Online beter beveiligd. Beheerders van NOA Online zullen hierover nader geïnformeerd worden.