Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]
Groepsfoto Harlingen 2017 - 4587x1720.jpg
NOA in beeld

Nieuwsbrief februari 2018

NOA in beeld

NOA in beeld

De afgelopen maanden zijn er bij NOA een aantal nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Zij worden voorgesteld in de rubriek NOA in beeld.

Emma Levey werkt nu een jaar bij NOA. Ze deed haar bachelor in Engeland, psychologie met een minor filosofie, en haar researchmaster in Utrecht, ontwikkelingspsychologie. Emma voelt zich Europeaan en hoopt nog lang in Nederland te blijven. Bij NOA houdt ze zich onder andere bezig met het aanpassen en verbeteren van bestaande tests en inbouwen van nieuwe tests en rapportages aanmaken. “Hoe kun je de beste gegevens uit databases halen, omzetten naar een goede rapportage en vervolgens weergeven in een mooie grafiek. Daar ligt mijn passie en is elke keer weer spannend. NOA biedt de perfecte combinatie van psychologie en IT!”

Hylke de Haan studeerde klinische en neuropsychologie aan de VU. In eerste instantie trok de concrete kant van de neuropsychologie hem meer. Maar tijdens een stage bij een justitiële inrichting bleek het meten van hersenfuncties minder concreet dan gedacht en waren het juist de gesprekken met de gedetineerden die hem fascineerden. Hij besloot een extra master klinische psychologie te doen. Na zijn studie werkte hij zeven maanden bij NOA aan de PPS-V. Vervolgens reisde hij zeven maanden door Zuidoost-Azië en gaf drie maanden Engelse les in Hanoi. Afgelopen augustus kwam hij terug in dienst bij NOA en is breed inzetbaar, zo bemant hij de helpdesk, maar wordt ook ingezet om projecten voor klanten klaar te zetten en door te ontwikkelen. “De combinatie van psychologie en techniek, van klanten te woord staan en helpen en de beheeromgeving van NOA online vind ik ideaal.”

NOA kort

Op 7 oktober 2017 gaven Sophie Beerepoot en Anja Rosner een workshop op het Lescongres. Op het congres werd het 35-jarig bestaan van het tijdschrift Les gevierd. Les is hét vakblad voor Nt2 en taal in het onderwijs. Titel van de workshop: ‘PPS-V: een eerlijk en onderbouwd assessment voor nieuwkomers op zoek naar verbinding en talent’. (zie onder) 

Op 24 januari 2018 heeft Remko van den Berg ingesproken bij een vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad over de resultaten van de Rotterdamse aanpak Statushouders. De resultaten zijn daar niet erg bemoedigend. Van den Berg pleitte in Rotterdam voor de NOA aanpak, namelijk maatwerk voor de verschillende groepen bijstandsgerechtigden, die onder andere in Amsterdam succesvol is. Zie ook het artikel in de Telegraaf dat naar aanleiding van de vergadering verscheen.

NOA workshop op het Lescongres

Op zaterdag 7 oktober werd de Les jubileumconferentie bij het Mundus College in Amsterdam-West gehouden. Het motto van de dag was: Les is méér, verbinding en inspiratie. Het Lescongres trok 470 enthousiaste bezoekers. En er was veel belangstelling voor de workshop van Sophie Beerepoot en Anja Rosner: ‘PPS-V: een eerlijk en onderbouwd assessment voor nieuwkomers op zoek naar verbinding en talent’. In de workshop werd op interactieve wijze de methode van de door NOA ontwikkelde assessments Persoonsprofielscan-Vluchtelingen (PPS-V) en StartMeter-N(ieuwkomers) voor het MBO onderzocht. De rode draad in de workshop was verbinding zoeken met nieuwkomers door meer relevante informatie over de achtergrond van de nieuwkomer te verkrijgen. Daarbij valt te denken aan opleiding, werkervaring, ambitie, kennis, vaardigheden, ontwikkelmogelijkheden, taalvaardigheid en competenties. Met de informatie uit de assessments kunnen statushouders effectiever begeleid worden naar werk, opleiding, taalonderwijs of zorg.

Naar aanleiding van de succesvolle workshop werden Beerepoot en Rosner gevraagd om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Les over de ervaringen met de Persoonsprofielscan-Vluchtelingen (PPS-V). Het artikel verschijnt binnenkort in het tijdschrift Les.