Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Betere diagnose, beter traject

Zo snel mogelijk een goed beeld krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de statushouder (vluchteling met verblijfsvergunning). Dat was de belangrijkste reden voor Werkzaak Rivierenland om medio 2017 te beginnen met de Persoonsprofiel Scan Vluchtelingen (PPS-V) van NOA. Met goede resultaten tot zover en een duidelijk ervaren meerwaarde door de werkcoaches.

Training PPS-V

In de regio Rivierenland wonen ruim 500 statushouders. Mensen met een verblijfsvergunning en recht op werk en toegang tot onderwijs. Werkzaak Rivierenland is verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk en opleiding van deze statushouders. “Via werk en opleiding kunnen deze mensen een nieuw leven opbouwen, de Nederlandse taal en cultuur leren, het bevordert de integratie. Daarom is het zo belangrijk dat ze zo snel mogelijk op een goede plek terecht komen”, zegt Vanessa Timmer, regiocoördinator statushouders voor Divosa en Werkzaak Rivierenland.

Een goede startdiagnose geeft inzicht in de noodzakelijke begeleiding.

Zo zijn mensen met veel psychische problemen niet altijd in staat om te starten met een werk- of studie traject. Dan moeten eerst de psychische problemen worden aangepakt.

Voorheen duurde het vrij lang voordat de werkcoaches wisten waar een statushouder toe in staat is en welke problemen er eventueel speelden. Dit had te maken met gebrekkig Nederlands, onbegrip van bepaalde begrippen en een andere cultuur waarin men niet spreekt over problemen. Timmer: “De PPS-V geeft de werkcoaches veel sneller een goed en realistisch beeld. Er is naast het testen van competenties, persoonlijkheid, leerbaarheid en mate van zelfredzaamheid ook aandacht voor zowel de psychische als fysieke gezondheid van de statushouder als eventuele financiële problemen. Onderwerpen waar men niet gewend is om over te praten, maar die wel een belemmering kunnen zijn in de uitstroom naar werk of studie. Een ander pluspunt is dat de statushouders de test zoveel mogelijk in de eigen taal kunnen doen of een taal die ze goed beheersen.” De PPS-V is beschikbaar in Arabisch, Farsi, Tigrinya en Engels en Nederlands. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om te testen met meer foto’s in plaats van tekst.

Werkzaak Rivierenland werkt samen met ROC RivorTiel en Vluchtelingenwerk. “Een mooie samenwerking. Zo zijn we gestart met een groep jonge statushouders, onder de 27 jaar, die het duale traject volgt; inburgeren en een beroepsopleiding. De Persoonsprofiel Scan Vluchtelingen van NOA was een goed hulpmiddel bij het selecteren van de kandidaten.”