Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

NOA in beeld

  • Op 9 april was een aantal adviseurs van NOA aanwezig bij het door Fontys georganiseerde Studiekeuzecheck Congres ‘Kiezen voor een Keuze’. Tijdens dit congres werden onder andere resultaten gepresenteerd van het gezamenlijke G5 onderzoek (waarin 6 hogescholen uit de Randstad participeren) naar de effecten van de Studiekeuzecheck. Ook hebben verschillende hogescholen, universiteiten, studentenvakbonden en de VO-Raad kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van matching. Een deel van de hogescholen die een presentatie verzorgde, maakt gebruik van de instrumenten van NOA bij de matchingsactiviteiten.
  • In maart heeft NOA samen met het ID College een presentatie verzorgd op de Managementconferentie, georganiseerd door het Consortium Voor Innovatie (CVI). In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.
  • In maart heeft NOA (via JINC) leerlingen van het vmbo ontvangen voor een Bliksemstage. Deze leerlingen maken tijdens een 2,5 uur durende bliksemstage kennis met verschillende werkzaamheden binnen NOA. Hiermee levert NOA een bijdrage aan de vergroting van het beroepsbeeld van deze jongeren.
  • NOA was op 26 maart bij Hogeschool Windesheim Flevoland voor een inspirerende dag over studiesucces. NOA verzorgde een workshop waarin er werd gediscussieerd over de betekenis van diversiteit. Wat is diversiteit en welke rol speelt dit in het onderwijs en bij studiesucces? Tijdens de workshop werd geoefend met een methode om objectief te beoordelen zodat diversiteit een zo klein mogelijk effect heeft tijdens beoordelingsgesprekken.
  • Op 18 maart heeft Corine Sonke een bijdrage geleverd aan het minisymposium over toelating en selectie dat werd georganiseerd op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
  • Per 1 februari is Leandro Vieira gestart met zijn stage bij NOA. Tijdens zijn stage zal hij zich bezighouden met onderzoek naar beroepsinteresse en etniciteit. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de match tussen beroepsinteresse en studiekeuze bij autochtone en allochtone studenten in het hoger onderwijs. Bekend is dat er verschillen zijn in studiekeuzegedrag tussen allochtone en autochtone studenten. Verwacht wordt dat allochtone studenten op een andere manier tot hun studiekeuze komen. De verschillen worden in dit onderzoek nader uitgezocht. Wordt vervolgd…
  • Peter Bruun zal per 1 mei afscheid nemen van NOA. Wij wensen hem veel succes met het vervolg van zijn loopbaan.